bornit

Bornit

Bornit marknadsförs i Skandinavien av Schweden Splitt AB vars huvudverksamhet är ballasttillverkning i Elleholm utanför Karlshamn.

Schweden Splitt AB bildades 1993 och är ett svenskt bolag som ägs av Basalt-Actien-Gesselschaft med säte i Linz i västra Tyskland.

Basalt-Actien-Gesselschaft äger även Bornit sedan 1991 med produktion i Zwickau, Tyskland.
Bornit grundades 1868 och huvudprodukterna var under de första åren bitumen-tjärbeläggningar och färger.

Sedan dess har Bornit satsat helhjärtat på forskning och utveckling av bitumenprodukter för att få en ökad säkerhet och en längre livslängd på våra vägar.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå