bornit

Tillbehör special- produkter

BORNIT® MultiClean( multi clean )

BORNIT® MultiClean är ett mycket effektivt spraybart rengöringsmedel med en vegetabilisk aktiv substans och kan användas för snabb och grundlig borttagning av tjära, bitumen- och asfaltföroreningar, diverse lim, tätningsmedel, fetter, vaxer, bränsleolja och färgföroreningar. Produkten lämpar sig inte för mycket känsliga substrat, t.ex., lackerade ytor. Se till att testa produkten före användning på ett område, som inte är synligt!

BORNIT® MultiClean är fritt från klorerade lösningsmedel.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå