bornit

Easy Primer FB

Primersystem för utformning av fogar med bituminösa fogtätnings-
band vid nybyggnation liksom reparationer med varmasfalt
- Flexibilitet i valet av applicering
- Snabbt och enkelt utförande av grundning efter ZTV Fug-StB 01 med BORNIT® Easy-Primer FB
- Vidhäftning upp till +20°C utan att behöva förvärma den rena fogkanten

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå