bornit

FB Fogband (FB Fugenband)

Högflexibelt tätningsband av polymer-asfalt för säkra fogar vid reparation, underhåll och nyanläggning av asfaltsvägar.

- Permanent flexibel formning av arbetsfogar
- Säkra förbindningsfogar mellan parallella körfält och anslutningsfogar
- Säkra anslutningsfogar till trottoarkant eller rännstenskant
- Fogar till brunnslock, lock för ventiler och brandposter
- Vid behov prima med Easy Primer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå