bornit

Kallasfalt

Bruksklar kallasfaltblandning (säckemballage) för enkel och snabb reparation av tjälskott, frostsprickor och andra skador på vägbanan, för anslutning av vägrenar, ramper till påfarter etc., fri från lösningsmedel, applicerbar till -10 °C.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå