bornit

XPHalt 40 & 80

En helt nyutvecklad kallasfalt som härdar snabbare än t.e.x. Reaktiv Asfalt och utan tillförsel av vatten.

  • Klarar alla belastningskategorier.
  • Ger permanenta lagningar
  • Finns i stenfraktion 0-4 0ch 0-8

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå